ការប្រើប្រាស់ការណែនាំ Keto Diet

អនុសាសន៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ Keto Diet៖សៀវភៅដៃ

រូបណែនាំឱ្យទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងការកំណត់ដំណាក់កាលនៃការធាត់ឬគ្រាន់តែលើសទម្ងន់នៅក្នុងជំងឺនៃអាយុនិងភេទ។ នៅក្នុងការអវត្ដមាននៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃសូចនាកន្សោមខាងក្រោម៖

  • សុខស្រួបៀបរស់នៅ;
  • ជារួមទាំងបង្កដោយបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងស្ត្រេស;
  • និន្នាការសម្រាប់ល្ងាចអាហារ;
  • តុល្យភាពហារូបត្ថម្ភ។

ទាំងអស់កត្តាទាំងនេះនឹងឆាប់ឬក្រោយនាំឱ្យឡើងទម្ងន់។ ល្បឿនលឿម្រកទម្ងន់តាមរយៈ ketosis នឹងការពារធាត់និងធ្វើឲ្យរំលាយអាហារនៅក្នុងរាងកាយ។ ធម្មជាតិផលិតផលធ្វើការខ្លាំងប្រសិទ្ធិភាពនិងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកើនប្រសិទ្ធិភាព។ ព្យញ្ជរៀងរាល់ប្រើដើម្បីកែលម្អនិងស្តារនៃការរំលាយដំណើរការ។ ដូច្នេះវាគឺជាសាសន៍មិនឱ្យរំលងមួយកម្រិត,ដោយសារវាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលចុង។

កម្មវិធី Keto បបអាហារ

មុនពេលប្រើប្រាស់ Keto Diet, ធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមានគ្មានការប្រើៈដើម្បីវិធីសាស្រ្តនេះនៃម្រកទម្ងន់។ ទាំងនេះរួមមាន៖

  • ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្ទៃក្នុងនៃសរីរាង្គ,ដែលតម្រូវដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្ត;
  • តិកម្មទំនាដើម្បីសមាសភាគ;
  • មានផ្ទៃពោះ;
  • របស់កុមារអាយុ។

នៅក្នុងការសិក្សានៃផលិតផលធ្វើឡើងនៅកម្ពុជា,មិនមានផលប៉ះពាល់ដែលទាក់ទងដើម្បីទទួលទានរបស់ខ្លួន។ Keto Diet យ៉ាងល្អអត់ឱនដោយអ្នកជំងឺ។

វិធីសាស្រ្តនៃការកម្មវិធី

យក ២ គ្រាប់ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយនឹងហោចណាស់ ២០០ មីលីលីត្រនៃទឹកនៅបន្ទប់សីតុណ្ហា។ ចំណីអាហារសូមណែនាំនៅពេលនេះដើម្បីផឹកឱ្យបានើននៃទឹកស្អាតសម្រាប់ល្អប្រសើរនិងលឿនជាងវិធីនៃការសម្អាតរាងកាយនៃជាតិពុលនិងសំណល់ជាតិខ្លាញ់។

Keto Diet —សុវត្ថិភាពម្រកទម្ងន់តាមរយៈ ketosis។ កន្សោមអាចត្រូវបានគេយកដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់សុខភាព។ រោងចក្រសារធាតុមូលដ្ឋានផលិតផល,ដូច្នេះការប៉ះពាល់នេះគឺខ្លាំងណាស់ភ្លន់និងប្រសិទ្ធិភាព។